Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda

Uus oluline info tööhõivereformi kohta, VAATA SIIT!

Rakveres toimunud puudega ja vähenenud töövõimega inimeste infopäeva ettekanded:

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga korraldas 26. septembril 2017 Rakveres infopäeva puudega ja vähenenud töövõimega inimestele.

Infopäeva ettekanded on kättesaadavad siit:

Töövõimereform– töövõime hindamine, töövõimetoetuse maksmine ja tingimused, teenused vähenenud töövõimega inimestele
Kertu Roov, Eesti Töötukassa Lääne- Virumaa osakonna juhtumikorraldaja

Kohaliku omavalitsuse kohustused sotsiaalteenuste korraldamisel puuetega inimestele
Kristi Ploom, õiguskantsleri nõunik

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tingimused ja korraldus
Tiina Lobjakas, sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooni talituse juhtumikorraldaja

Riiklikud toetused puudega ja vähenenud töövõimega inimestele
Anu Iva, Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste osakonna juhtivspetsialist

Abivahendite korraldus
Kateriin Sinka, Sotsiaalkindlustusameti abivahendite talituse peaspetsialist

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist

Novembrikuu üritused:
1. November kell 9.00 - juristi tasuta nõustamine(vajalik etteregistreerimine).telef.6015122.
06.11.kell 9.00- maniküür
08.11.kell 13.00 Rakvere LIÜ –teabepäev Targa Maja konverensiruumis nr.114
09.11.kell 16.00 PIK üldkoosolek (ühingute juhid).
10.11.kell 18.00 Allergia ja Astmaühingu infopäev: shindo ja allergiavabad toidud, (üritus toimub Gustavimajas,omaosalus 2.- eurot).
11.11.kell 11.00 Kurtide ühingu tervisepäev .
13.11.kell 13.00 Südamehaigete ühingu teabepäev (Targa maja konverentsiruum nr.114)
1. „Raamatukogult-kogukonnale“ infot jagab Lea Lehtmets
2.Üldkoosolek: uue juhatuse valimine
3.Jõululõuna omaosaluse kogumine-Piret Lulla
14.11.kell 14.00 Afaasia ühingu kõnetreening Sotsiaalkeskuses.
20.11.kell 9.00-maniküür.
25.11.kell 12.00 Tähistame Puuetega Inimeste päeva Türi rahvamajas, väljasõit bussijaama tagumisest parklast kell 10.00, vajalik etteregistreerimine , omaosalus 2.-eurot tasuda ühingujuhi kätte).
27.11.kell 13.00 Vaegkuuljate ühingu teabepäev Targa Maja konverentsiruumis nr.114

Info:53429043

 
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas õigusnõustamine Puuetega inimestele toimub:
6. Septembril. Vajalik ette registreerida tel: 6015122

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonidel: 601 5122 või 53 850 005 (SMS).
Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.
Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta.

Täpsem info teenuse kohta on leitav EPIKoja veebilehelt: http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine

Nõustaja : Hille Raud

 
PS. Shindo võimlemine emaspäeviti kell 8.30-9.30 Gustavimajas (vajalik etteregistreerida, omaosalus)
Võimlemine - teispäeviti kell 10.00 Spordikeskuses
Tantsuring - neljapäeviti kell 9.15 Sotsiaalkeskuses
Lauluring - neljapäeviti kell 14.00 Sotsiaalkeskuses

NB! Teisipäeviti maniküür (vajalik etteregistreerida ) ja õmblustööde vastuvõtt.
Uuel aastal dusi ja pesupesemisteenus kättesaadav Sotsiaalkeskuses , Vilde tn.2 , info telef.3222331

Puuetega Inimeste Koja kontoriruumid Lille tn.8 keldriruumis.
Info:53429043

 
   

Nõustamine maakondades

Võrdõigusvoliniku kantselei pakub õigusnõustamist võrdse kohtlemise teemal igas maakonnakeskuses.

Võrdõigusvolinik võtab õigusnõustamiseks vastu inimesi, kes kahtlustavad, et neid või nende lähedasi on koheldud ebavõrdselt nende soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Ebavõrdne kohtlemine ehk diskrimineerimine on näiteks see, kui inimest koheldakse võrreldes tema kolleegidega halvemini pärast lapsehoolduspuhkuselt naasmist. Samuti on keelatud maksta sama või võrdväärse töö eest naisele madalamat töötasu kui mehele. Tööle värbamisel ei tohi kandideerija rahvus saada takistuseks.

Oodatud on ka esindusorganisatsioonide töötajad, kes vajavad abi oma klientide nõustamisel.

Võimalusel palume registreeruda telefoni või e-kirja teel: 626 9059, info@svv.ee
Registreerumisel palume lühidalt oma probleemi sisu kirjeldada.