Kui pime kannab lombakat, saavad mõlemad edasi

EPIKoja e-kursus "Ligipääsetavuse ABC"

 

 

Eesti Puuetega Inimeste Kojal on valminud e-kursus "Ligipääsetavuse ABC", mille eesmärk on aidata kaasa ligipääsetavuse teadlikkuse suurendamisele ühiskonnas andes huvilistele esmase sissejuhatuse puudest tingitud erivajadustest ligipääsetavuse vaatest. Ootame teid koolituskeskkonnaga tutvuma ja infot enda kanalites jagama. Täname!

 

 

Kursuse materjalide hulgast leiab 12 õppevideot, mis tutvustavad muuhulgas ligipääsetavusega seotud üldmõisteid, seadusandlust, füüsilise ja infokeskkonna ligipääsetavust. Lisaks tutvustavad Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustiku liikmed õppevideote kaudu peamiste puudeliikide erivajadusi ja jagavad kasutajate vaatest praktilisi teadmisi ja soovitusi ligipääsetavusega arvestamiseks.

 

 

Iga teemalehe lõpus on võimalik kursusel osalejatel läbida enesekontrolli testid, mis võimaldavad õppijal oma teadmisi konkreetsel teemal proovile panna.

 

 

Lisaks leiab kursuse õppekeskkonnast kuus teadlikkust tõstvat videot, mis käsitlevad erinevaid ligipääsetavusega seotud teemasid alates ligipääsetavatest tegevus- ja mänguparkidest kuni e-teenuste ja e-keskkondadeni.

 

 

E-kursusega on võimalik tutvuda Eesti Puuetega Inimeste Koja õpikeskkonnas: koolitus.epikoda.ee

 

 

Eesti Puuetega Inimeste Koja ligipääsetavuse nõunik ja projektijuht Mari Puuram: "Teadmised ligipääsetavusest ei ole veel piisavalt laialt levinud, palju on müüte ja takistusi, mis takistavad puuetega inimestel ühiskonnaelus osaleda ja end täiel määral realiseerida. Eesti Puuetega Inimeste Koja soov on muuta seda vaadet ja muuta ligipääsetavus kättesaadavaks kõigile, Mis aitaks paremini mõista erinevate sihtgruppide vajadusi, kui keskenduda lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilistele näidetele ja reaalsetele kogemustele? Selleks oleme Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt loonud õppekeskkonna, mis sisaldab videoid, juhendeid ja valdkonna materjale, et pakkuda sissejuhatavat ülevaadet ligipääsetavuse põhimõtetest ja rakendamisest."

 

 

Käesolev e-kursuse õppekeskkond on loodud Eesti Puuetega Inimeste Koja projekti “Ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmise programmi” raames.

 

 

Projekti eesmärgiks on suurendada ligipääsetavuse teadmiseid ühiskonnas laiemalt, tõsta haavatavate rühmade mõjujõudu, luua võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks ja aidata kaasa ligipääsetavate lahenduste loomisele.

 

 

Projekti rahastas EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

 

 

 

Lisaküsimuste korral võtke palun ühendust projektijuhi Mari Puuramiga.

 

 

Tervitades

Mari Puuram

Ligipääsetavuse nõunik | Eesti Puuetega Inimeste Koda

Accessibility policy officer | Estonian Chamber of People with Disabilities

mari.puuram@epikoda.ee

+372 5401 0437