EPIKoja juhendvideo: 5 tegevussammu vajaliku abi saamisel

 

Head liikmed

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda viis perioodil märts- aprill 2023 läbi kirjeldava ülevaateuurimuse, mille eesmärk oli eelkõige kaardistada EPIKoja võrgustiku liikmete hulgas valdkondi, kus neil on olnud raskusi oma vajadustele vastava abi saamisel omavalitsuse või riigi tasandil, sh nii toetuste kui teenuste näol.

 

54% vastanutest, kes ei ole enda vajadustele vastavat abi KOV-ist saanud, ei ole peale keelduvat otsust ka midagi ette võtnud ning on jäänud vajaliku abita. Juhul kui inimesed on esitanud vaide või pöördunud halduskohtusse, on otsuseid muudetud ja inimesed on enamasti saanud oma vajadustele vastavat abi. Seda nii KOV-i kui SKA teenuste ja toetuste ning ka Töötukassa töövõime hindamiste puhul.

 

Küsitluse tulemustest lähtuvalt koostasime EPIKojas videoformaadis juhendi 5 tegevussammuga vajaliku abi saamisel:

https://www.youtube.com/watch?v=rncXc40tntU

Videol on olemas viipekeelene tõlge ja eestikeelsed subtiitrid.

 

 

5 tegevussammu vajaliku abi saamisel:

 

1. Kui vajad abi oma igapäevaeluga toimetulekul, siis tee võimalusel alati kirjalik taotlus, milles selgitad oma vajadusi. Kui kirjutamine on Sulle raske ja Sa pöördud ise omavalitsusse või helistad, siis küsi alati: „Kas Sinu pöördumine dokumenteeriti?“. See on sellisel juhul omavalitsuse kohustus.

 

2. Tunne huvi, millal ja kuidas toimub Sinu abivajaduse terviklik hindamine. Osale sellel aktiivselt ja jaga oma vajaduste ning võimaluste ning raskuste ja piirangute kohta igakülgset, asjakohast ning tõest infot. Kui Sul on hooldaja või Sa oled ise kellelegi hooldaja, siis peab omavalitsus hindama ka hooldaja hoolduskoormust ja pakkuma vajadusel temale tuge, et hooldaja suudaks täita seda ülesannet.

 

3. Kui abi, mida saad peale abivajaduse hindamist, ei vasta Sinu vajadusele, siis on sul õigus saada abi osutamise kohta kirjalik vastus. Selles peavad olema selgitused ja põhjendused, miks tehti selline otsus. Sul on õigus näha abivajaduse hindamise materjale ja kogu infot, mida on kasutatud otsuse tegemisel.

 

4. Kui kirjalikus vastuses on näha, et ei ole arvestatud kõiki olulisi asjaolusid ja lahendus ei kata Sinu vajadusi või Sa said täiesti keelduva vastuse, siis tuleb otsus vaidlustada. Vaide saad esitada omavalitsusele, kes otsuse tegi. Selle saab koostada ise või saavad Sind selles abistada Õigusteenuste Büroo juristid.

 

5. Kui vaide esitamise järgselt ei ole Sa endiselt saanud oma vajadustele vastavat abi, siis saab järgmise sammuna pöörduda halduskohtusse. Vajadusel saad ka selle sammu tegemisel nõustamist ja abi Õigusteenuste Büroo juristidelt.

 

 

Alates selle aasta juulist saab pöörduda nõustamiseks ka Eesti Puuetega Inimeste Koja poole- helista või saada SMS teisipäeviti kell 13.00- 16.00 telefonile 54010452.

 

Uudis EPIKoja kodulehel: https://epikoda.ee/uudised/epikoja-juhendvideo-5-tegevussammu-vajaliku-abi-saamisel

 

 

 

 

Tervitades

 

Tauno Asuja

EPIKoda