Erivajadusega tudengi nõustaja infoleht

 

Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös on valminud infoleht nõustajatele, mis räägib erivajadusega inimese toetamisest sotsiaalsüsteemis ja kõrghariduses ning mis võiks kasulik olla kõrgkoolis erivajadusega tudengitega tegelemisel.

 

 

Augustikuus toimus esimest korda erivajadusega tudengite nõustajate ümarlaud, kus lisaks nõustajatele osalesid ka Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeerium ning Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad. Ümarlauda vedas eest Eesti Üliõpilaskondade Liit. Kohtumisel ilmnes vajadus koondada kogu info, mis võiks olla kõrgkoolis erivajadusega tudengitega tegelemisel kasulik.

 


Tänaseks ongi kolm osapoolt - Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Üliõpilaskondade Liit - valmis saanud erivajadusega tudengite nõustajate infolehe, mida rõõmuga teie kõigiga jagame. Infolehe leiad siit - jagage ühingu siseselt ning edukat kasutamist!