info seoses koroonaviiruse leviku ja eriolukorra kehtestamisega

 

Seoses COVID-19 haiguse levikuga koondas Eesti Puuetega Inimeste Koda enda koduleheküljele:

Info Töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti ja Haigekassa (klienditeeninduste) töökorralduse osas -  https://www.epikoda.ee/uudised/uuest-nadalast-on-mitmete-ametiasutuste-klienditeenindused-suletud

Juhised, kuidas käituda eriolukorras  -  https://www.epikoda.ee/uudised/kuidas-kaituda-eriolukorra-ajal

Info erikoolide töökorralduse osas -  https://www.epikoda.ee/uudised/kuidas-tegutsevad-eriolukorras-erikoolid

Kuna asjad muutuvad väga kiiresti, siis soovitame jälgida aktiivselt Eesti Puuetega Inimeste kodulehekülge - sinna koondatakse kõige värskema info. 

Samuti hoidke silm peal Terviseameti koduleheküljel - https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus