Ühingust

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste koda tegutseb oma valdkonnas alates 1995. aastast. Koja liikmeteks on 11 erineva diagnoosiga tegelevat ühingut. Kokku liikmeid ühingute peale 643 (seisuga 09.02.2024). Koja eesmärgiks ja ülesandeks on ühingute töö koordineerimine, koolitamine, rahastuse reguleerimine, aruandluse ja raamatupidamise korraldamine, nõustamine, uute ennetavate projektide esitamine ja läbiviimine.

 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja arengukava

 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja põhikiri

 

Järgmise kolme aasta fookus (2023-2025):
Puuetega inimeste elukvaliteedi parandamine Lääne-Virumaal läbi kaasamise ja erinevatele diagnoosidele loodud ühingute digipädevuse kasvatamise.

­

Juhatuse liikmed ja kontaktid:

 

Helmi Urbalu          tel: +372 5342 9043, e-mail: virukoda@virukoda.ee

Ülle Pellis               tel: +372 524 2015, e-mail: ylle.pellis@mail.ee

Maiu Maasi            tel +372 5800 3751, e-mail: maiu@smk.ee

Õie Samma            tel +372 5592 2287, e-mail: oies12342@gmail.com

Maarika Miilman     tel +372 5565 0255, e-mail: maarikamiilman@gmail.com