Muudatused abivahendite hüvitamistingimustes

alates 1. maist 2022

 

Oluline info!

 

 

Mõned muudatused:

 

 

  • 1.mail 2022 jõustusid sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, mille järgselt hakkab üla- ja alajäsemeproteese ning hülsse hüvitama üksnes Sotsiaalkindlustusamet (SKA). Seoses sellega ei ole alates mai kuust üla- ja alajäsemeproteesi soetamisel enam vajalik puude raskusastme või töövõime languse olemasolu. Riigipoolse soodustusega üla- ja alajäsemeproteeside soetamiseks on edaspidi vaja paberkandjal abivahendi tõendit, millel on välja toodud info, millist proteesi inimene vajab.

 

  • Tõsteti ka osade abivahendite piirhindu. Piirhinda tõsteti libilinadel 49 eurolt 58,4 euroni, laste kõrvasisestel ja –tagustel kuuldeaparaatidel 680 eurolt 736 euroni.

 

  • Lisaks suurendati söögipõllede piirlimiiti 60 tükilt 120 tükini ühes kalendrikuus. Ratastoolide ja rehvide limiiti tõsteti kahelt tükilt nelja tükini.

 

 

 

Täpsemalt saate aga lugeda all olevast failist.