Puuetega inimeste kodades toimub praegu vilgas õppimine

Koolitustel on praegu aktuaalseteks teemadeks psühholoogilised kriisid, muutustega toimetulek ja vaimne tervis.

 

Autor: Anneli Salk (koolitaja ja psühholoog)

 

 

Kuna maailmas on viimasel ajal nii palju ootamatuid sündmusi ja muutusi toimunud, siis see on mõjutanud korraldatavate koolituste puhul ka koolitusteemade valikut. Kriisipsühholoogia, muutustega toimetuleku ja vaimse tervise teemad on sellel kevadel inimeste poolt kõige enam nõutud olnud ning just nendel teemadel olen puuetega inimeste kodades koolitusi läbi viinud.

 

Praegusel ajal on õpihuvilistel taas võimalus koolitusele kohale tulla ja koolitusruumis teadmisi omandada. Koroonapiirangud on leevendunud ja viirus Eestist taandunud. Kuna viimastel aastatel on koolitused toimunud põhiliselt veebis, siis tunnevad osalejad eriti suurt rõõmu, et saavad koolitusruumis vahetult teiste inimestega juttu ajada. Seetõttu toimub puuetega inimeste kodades praegusel ajal aktiivne õppimine.

 

Lääne-Virumaal on aktuaalne kriisipsühholoogia

 

Lääne Virumaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige Helmi Urbalu organiseeris päevakohase kriisipsühholoogia teemalise koolituse. Helmi ütles, et koolituse teema idee tuli elust enesest. Just hakkas koroonakriis lõppema kui algas sõda Ukrainas. Samas lisas ta, et inimesed kogevad oma eludes psühholoogilisi kriise ja on oluline kriiside teemal teadlikum olla. Üteldakse ka, et õnnetus ei hüüa tulles. Eks siis on mõistlik aega võtta ja mõtelda, kuidas kriisiga hakkama saada. Koolitus toimus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus ja osalema olid oodatud kõik huvilised. Koolitusel saadi teadmisi psühholoogilise kriisi läbimise protsessist ja koolituse käigus arutati, millised on reaalsed võimalused psühholoogilises kriisis olevate inimeste toetamiseks. Koolitusel osalejad tõid näiteid elust enesest, kuidas nad on toetanud oma lähedasi ja tuttavaid, kui neil on olnud psühholoogiline kriis. Näiteid toodi palju, sest osalejad olid oma pika elu jooksul mitmeid kriise läbinud. Samuti tulid koolitusel jutuks praeguse aja kriisid ja püüti mõista, kuidas on võimalik parimal võimalikul moel kriisis inimesi toetada. Kohvipausi ajal vahetati mõtteid ja leiti, et küll on tore osaleda koolitusel kohapeal, näeb tuttavaid ning saab nendega vahetult silmast silma suhelda. Koolitusel osalejad ütlesid, et koolitusruumis toimuvad koolitused on palju ehedamad ja spontaansemad, saab kuulda ka teiste osalejate spontaanseid väljaütlemisi ning kuulata näiteid. Nenditi, et veebikoolitustel on põhirõhk koolitaja jutul ja see on rohkem informatiivne, kuid nüüd oli hea tunne suhelda intelligentses seltskonnas.

 

Tartus õpitakse muutustega toimetulekut

 

Tartu Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Senta Michelson organiseeris koolituse olulisel psühholoogiaalasel teemal „Toimetulek muutustega“. Senta ütles, et  muutuste teemaline koolitus oli vajalik selleks, et inimesed saaksid praeguste ühiskondlike olukordade üle mõtelda. Praegu on inimesed väga ärevad ja koolitusel oli inimestel võimalus oma ärevaid mõtteid väljendada ning neid koolitusgrupis analüüsida. Tänu ühistele vestlustele on võimalik ärevust maandada ja saada selgem kontakt reaalse olukorraga. Tegevjuht Senta Michelson ütles, et sõltumata sellest, mis elus toimub, peame me edasi elama ja oma eluga hakkama saama. Oluline on, et koolitus annab vaatenurga, kuidas endas rahu leida. Koolitus toimus Tartu Puuetega Inimeste Koja ruumides ja oodatud olid kõik liikmed. Muutused on elu osa ja nendega tuleb paratamatult kuidagi kohaneda. Viimastel aastatel on ühiskonnas palju sündmusi aset leidnud, seoses koroonaga on rohkem kodus oldud ja seeläbi on inimestevahelised suhted kaugemaks jäänud. Ukraina sõda on toonud esile küsimused sõjast ja rahust.  Ühiskonnas toimunud muutused on inimeste maailmavaadet mõjutanud ja tekkinud on rohkem küsimusi kui on leida vastuseid. Kõigi nende muutuste keskel on oluline hingerahu säilitada ja hoida häid suhteid lähedastega. Koolitus kandis ideed, et inimesed saaks taas kokku tulla ja omavahel mõtteid vahetada. Osalejad ütlesid oma tagasisides, et suheldes teiste inimestega saab oma mõtteid väljendada ja teiste inimeste arvamusi kuulata, nii on kergem eluga kaasas käia.

 

Jõgevamaal hoolitsetakse vaimse tervise eest

 

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anne Veiram organiseeris vaimse tervise teemalise koolituse. Koolituse teema valikul lähtus Anne vaimse tervise olulisusest. Ta ütles, et kui on meel rõõmus ja hinges rahu, siis on kergem elada. Vahel aga kipub meeleolu langema ja siis tasub koolitusel seda meelde tuletada. Koolitus toimus Jõgeva kultuurimajas ja kõik vaimse tervise huvilised olid teretulnud. Vaimse tervise koolitused on viimastel aastatel väga populaarsed olnud. Koolitusel räägiti sellest, kuidas oma mälu hoida ja mida mälu tervise toetamiseks ette võtta. Koolitusel osalejad jagasid ka häid mälu turgutamise nippe. Samuti räägiti vanema ea vaimsetest arenguülesannetest, mis on vaimse tervise üheks osaks. Osalejad olid väga innukad, hea meelega jagati oma elukogemusi ja elutarkust.

 

Targaks ei sünnita, vaid õpitakse ning puuetega inimeste kodades saavad inimesed taas kokku, et õppida midagi kasulikku ja huvitavat. Kohtumine teiste inimestega annab hea tunde.

 

 

Allikas: Puuetega inimeste kodades toimub praegu vilgas õppimine | EPALE (europa.eu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Foto erakogust: Lääne Virumaa Puuetega Inimeste Koja liikmed Rakveres kriisikoolitusel

Foto erakogust: Lääne Virumaa Puuetega Inimeste Koja liikmed Rakveres kriisikoolitusel