Üritused

 

 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja aprillikuu üritused:

 

05.04.kell 12.00 - Jututund, vajalik etteregistreermine, jututundi viib läbi Õie Samma

 

14.04.kell 10.45 - väljasõit Koja üldkoosolekule ja ekskursioonile Voosele, Päikesekodusse. Kohvipaus 9.- eurot palume tasuda Koja kontole: EE661010502002891006. Registreeruvad üritusele eelkõige ühingute juhid ja juhatuste liikmed, vabadele kohtadele kaasame lihtliikmeid. Info telef.+372 5342 9043

 

19.04.kell 12.00 - jututund, vajalik etteregistreerimine. Jututundi viib läbi Õie Samma

(on veel 3 vabakohta).

 

27.aprillil kell 12.00 Lääne-Viru Reumaühingus

"Reumapilli-i" tegevuse tutvustus, juhendaja Marika Kasemägi.

Koguneme Vallikraavi tn parklas.

Info ja registreerimine: Elle +372 5569 5179

 

29.04.kell 13.00-14.30 Vaegkuuljate ühingu infopäev Lääne-Virumaa Keskraamatukogus

 

29.04.kell 15.00 - reisimuljeid Ameerikast jagab Margit Kalter. Üritus toimub Lääne-Virumaa Keakraamatukogu II KORRUSE koosoleku ruumis. Tulge kuulama!

 

Tähelepanu! 17.04-26.04. - olen puhkusel, koja telefon on juhatuse liikme - Maarika Miilman käes. 

 

 

Õigusnõustamisele palume etterigistreerida

telef. +372 5385 0005

Puuetega inimestele teenus tasuta!

 

Info: telef.+372 5342 9043,

www.virukoda.ee, FB - Lääne-Virumaa PIK

 

 

Toimunud üritused on SIIN

Meist

 

­

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda on katuseorganisatsiooniks 11-le piirkonna ühingule, kuhu kuulub 643 liiget.

 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja arengukava

 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja põhikiri

 

Järgmise kolme aasta fookus (2023-2025):
Puuetega inimeste elukvaliteedi parandamine Lääne-Virumaal läbi kaasamise ja erinevatele diagnoosidele loodud ühingute digipädevuse
kasvatamise.