Kogemusnõustamise koolitus Rakveres

 

Kogemusnõustajate koolitus 2022. aasta kevadel Rakveres

 

 

Esmakordselt toimub kogemusnõustaja baaskoolitus parimalt kogemusnõustajate koolilt väljaspool Tallinna. Registreerimine koolitusele toimub kuni 3. jaanuarini 2022.

 

 

Koolitusele ootame inimesi, kes on kogenud vaimse tervise (psüühika-, meeleoluhäired jms) ja/või füüsilise tervise probleeme või kriisi elus (pikaajaline töötus, kodu või lähedase kaotus, lähedase hooldamine, perevägivald jms), on sellest taastunud ja soovivad kogemusnõustajana kasutada oma kogemust teiste toetamiseks.

Koolituse eesmärk on omandada kogemusnõustaja kvalifikatsioon. Koolitus keskendub kohanemise, muutumise ja kriisist taastumise teemadele, mis käivad kaasas tõsiste haiguste ja kaotustega ning aitab kujundada hoiakuid, mis on vajalikud kogemusnõustaja tööks. Lõpetades on võimalik töötada ja toetada kliente psühholoogiliste probleemide valdkonnas, pakkudes neile sotsiaalset tuge, kogemuslikke teadmisi ja infot, aga ka sotsiaalse õppimise ja võrdluse võimalust. Muuhulgas ka siis, kui probleemid tulevad keerulistest olukordadest, näiteks töötus, füüsiline haigus, puue jmt.

 

 

Täpsem info ja koolitusele registreerimine kodulehel http://www.loovruum.com/koolitused/knk_rakvere

 

 

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemuste vahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge. Suhtlemine kogemusnõustajatega, kes tuleb edukalt toime oma haiguskogemusega, viib suurema tõenäosusega positiivsete käitumuslike muutusteni.

 

 

Kogemusnõustaja on  minevikus läbi teinud mõne traumaatilise kogemuse, on paranenud raskest haigusest või õppinud raske diagnoosiga igapäevaselt toime tulema ning soovib nüüd positiivse eeskujuna oma kogemust jagada kogukonna ning teiste abivajajatega.

 

 

Kogemusnõustaja on professionaalne aitaja, enne psühholoogi, kliinilist psühholoogi ja psühhiaatrit. Kogemusnõustaja on sotsiaalhoolekande valdkonna professionaal, kellel on läbi töötatud isiklik taastumise kogemus ning läbitud kogemusnõustaja väljaõpe riikliku õppekava alusel (Sotsiaalkaitseministri määrus nr 68, 21.12.2015). Kogemusnõustajate pädevus tuleneb osaliselt tema taastumiskogemusest. Mõistet „kogemusnõustamine“ kasutatakse ka eneseabivaldkonnas, kus eneseabiorganisatsiooni või – grupi liikmed kohtuvad kui võrdsed, et anda üksteisele vastastikust tuge ja abi.

 

 

Kogemusnõustaja saab aidata inimesi ja nende lähedasi, kes peavad või on pidanud kokku puutuma mistahes kriisiolukorraga (pereliikme surm, töötus, lein, lahutus jne), vaimse või füüsilise puudega, raske või kroonilise haigusega (nt vähk või diabeet), traumaatilise olukorra üle elamisega (nt. perevägivald), sõltuvusprobleemide ja –häiretega, psühhosotsiaalsete raskustega.

 

 

Eesti kogemusnõustajaid koondab Kogemusnõustajate Koda www.kogemuskoda.ee. Koja lehel asuva kogemusnõustajate registri vahendusel saab ühendust väga erinevate spetsialistidega, kes on seljatanud oma eluraskused või haiguse, läbinud  põhjaliku ettevalmistuse ning on valmis pakkuma oma tuge sarnaste probleemidega inimestele.

 

 

 

Täpsemalt saab lugeda:

https://www.kogemuskoda.ee/

Lisainfo

Jana.laanemets@gmail.com või +3725294246