"E-rivajadus ja e-riik. Kui ligipääsetav on veeb?" kutse arvamusfestivali arutelule

Head liikmesühingute esindajad

 

EPIKoda kutsub huvilisi osalema 15. augustil kell 11-12.30 Arvamusfestivali Võrdse kohtlemise alal arutelul "E-rivajadus ja e-riik. Kui ligipääsetav on veeb?"

 

Puuetega inimeste iseseisvaks eluks ja täielikuks osalemiseks kõigis eluvaldkondades peab riik ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt tagama võrdsetel alustel juurdepääsu füüsilisele keskkonnale, transpordile, teabele ja suhtlusele ning muudele avalikele ehitistele ja teenustele. 

Milliste väljakutsetega seisame silmitsi ja millised on lahendused seoses juurdepääsuga digitaalsele infole?


Arutelu käigus otsime vastuseid järgmistele küsimustele:

- miks ei ole paljud veebilehed, äpid jms ligipääsetavad kõigile?
- milliste väljakutsetega puutuvad kokku erivajadusega kasutajad digitaalse info tarbimisel?
- millised sammud on vajalikud, et digitaalse info kättesaadavus paraneks?


Vastuseid eelnevatele küsimustele andma oleme kutsunud järgmised osalejad:

Jakob Rosin – Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees
Triin Kask – Eesti Asutajate Seltsi juhatuse liige, ettevõtja
Mari-Ell Mets – Trinidad Wiseman kasutajakogemuse disainer ja ligipääsetavuse ekspert
Helena Lepp – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakonna nõunik
Jana Korberg – Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja, Telia Eesti projektijuht
Raimo Reiman – Riigi Infosüsteemi Ameti riigiportaali osakonna juhataja

Aruteluringi juhib Meelis Joost.

Arutelul on tagatud kirjutustõlge ja viipekeele tõlge.

Arutelust toimub otseülekanne Facebooki vahendusel.

Vaata lisaks: https://www.facebook.com/events/2291541474475069