Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühing

Lääne-Virumaa Südamehaigete ühing


Registrikood: 80274958
Pangakonto nr: EE8910102202155582227
Juhatus:      Reet Lainla (ühingujuht), e-mail: reet.lainla@gmail.com, tel: 527 2984
                    Piret Lulla (juhatuse liige), e-mail: lulla18@hot.ee, tel: 516 4249
                    Helmi Urbalu (juhatuse liige), e-mail: helmi@virukoda.ee, tel: 5342 9043

 

Ühingu eesmärk aidata kaasa südamehaigusi põdevate isikute ravi ja elukvaliteedi parandamisele, korraldada liimeskonna koolitamist, tutvustada puuetega inimeste õigusi ja kohustusi, korraldada erinevaid meelelahutusüritusi.


Ühing tegutseb 2008 aastast.