Rahastatud projektid

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja töö on projektipõhine. Läbi aasta toetavad Koja tööd Eesti Puuetega Inimeste Fond ning Lääne-Virumaa kohalikud omavalitsused. Lisaks esitab Koda võimalikele rahastajatele lisaprojekte ürituste läbi viimiseks. 

 

Koja lisaprojektid:


2015-2016. a.
1. "Väärikalt vananeme-mitmekesiselt tegutseme“ – Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN)
2. “Aktiivne ligipääs kultuurile“ – HMN
3. “Märka meid" - HMN
4. Tervisepäev ja spordipäev looduses – Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL)
5. “Kuidas elada astmaga“ – Rakvere linn, Lääne-Virumaa Allergia ja Astma ühingu lisaprojekt
6. “Südamenädal“– Rakvere linn, Lääne-Virumaa Südamehaigete ühing

 

2016-2017. a.
1. “Väärikalt vananeme - mitmekesiselt tegutseme“ – HMN jätkuprojekt
2. “Märka meid" – HMN jätkuprojekt
3. “Tervisepäev looduses“ – VIROL 

 

2018. a.
1. “Koostöö“ (tutvumine suurvaldade sotsiaalsfääri töötajatega) - VIROL
2. “Hea une öökonverents“ – Rakvere linn

 

2019. a .

1. Lääne-Virumaa Südamehaigete ühing „ Südamenädal“ – Rakvere linn 250€
2. Lääne-Virumaa Vaegkuuljate ühing: “Suupealt lugemise koolitus“ – Rakvere linn 350€
3. Lääne-Virumaa PIK „Vabariiklik puuetega inimeste kultuurifestival“ – Rakvere linn 600€
4. Lääne-Virumaa PIK :“Koostöö vol 2“ – Virol 500.€
5. MTÜ Hea Tervis: ekskursioon Laulasmaale – Rakvere linn 300€
6. Lääne-Virumaa PIK: Vabariiklik puuetega inimeste kultuurifestival – Virol 500€

 

2020. a.

1. Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 25 aastapäevale pühendatud konverents:"Kui pime aitab lombakat- saavad mõlemad edasi". – Virol 1350€, Rakvere linn 350€
2. Vabariikliik Puuetega Inimeste 25 Kultuurifestival Rakvere Teatris – Rakvere linn 2000€; Virol 1000€

 

2021. a.

1. Kolme koja kohtumine - VIROL 1000€

 

2022. a.

1. Eesti Kultuurikapital "Vabariiklik Kultuurifestival" 4500.-

2. "Vabariiklik Kultuurifestival" - Rakvere linn 2000.-

3. "Vabariiklik Kultuurifestival" - Virol 1000.- 

4. Kolme Koja kohtumine Lääne-Virumaa - Virol 550.-­